Breda Airparc is onderdeel van Breda International Airport en bedient de zakelijke gebruikers van het vliegveld. Sinds 1 januari 2008 is het vliegveld Breda International Airport geprivatiseerd en heeft het een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het bedrijf is omgevormd tot een stabiele onderneming door te investeren in belangrijke voorzieningen zoals de vernieuwde verkeerstoren en een nieuwe Jet Fuel tank. Breda Airparc is de volgende stap: een deel van het vliegveld wordt specifiek ingericht voor zakelijke gebruikers. Zo zorgen we ervoor dat ook zakelijke luchtvaart op Breda International Airport een goede plaats krijgt.

Ons doel

Een eigen omgeving en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor zakelijke luchtvaart en andere luchtvaartgebonden bedrijvigheid. Dat is het doel van Breda Airparc. Daarom is ervoor gekozen de zakelijke en recreatieve luchtvaart uit elkaar te halen. De recreatieve luchtvaart zal in de toekomst vooral aan de noordelijke kant van de landingsbaan plaatsvinden. Voor de zakelijke luchtvaart worden aan de zuidelijke kant van de landingsbaan nieuwe voorzieningen aangelegd die het vliegveld aantrekkelijker maken voor de zakelijke luchtvaart. Zo ontstaan er twee gebieden die allebei optimaal zijn ingericht voor de verschillende gebruikers.

Voor wie

De bedoeling is dat verschillende soorten bedrijven zich op het vliegveld gaan vestigen. Het gaat dan om bedrijven die zich allemaal op een of andere manier bezighouden met luchtvaart. Hiervoor is al veel interesse getoond, bijvoorbeeld door bedrijven die zakelijke vluchten verzorgen met kleine toestellen, opleidingen verzorgen, vliegtuigonderhoud doen of op een andere manier service verlenen aan vliegtoestellen. Ook willen we de mensen bedienen die zakelijk vliegen vanaf Breda International Airport door te voorzien in een aparte ontvangst- en wachtruimte.

Voorzieningen

Breda Airparc voorziet in hoogwaardige kantoorruimten met bijbehorende hangaars. Gedacht wordt aan kleinere kantoorgebouwen/werkruimten van maximaal 3-4 bouwlagen met achterliggende hangaars voor enkele kleinere vliegtuigen. In principe worden alle gebouwen door Breda International Airport gebouwd en verhuurd cq verkocht aan derden. De grond blijft eigendom van het vliegveld dus er zal sprake zijn van een erfpacht. Op deze manier blijft er altijd controle over de kwaliteit en de uitstraling van het gebied. Daarnaast wordt een terminal aangelegd die voorziet in een ontvangst- en wachtruimte, vergaderruimten, leslokalen, recreatie en horecagelegenheid.

Economie

De bouw van Breda Airparc draagt bij aan een stabielere basis voor de exploitatie van het vliegveld. Hiermee kunnen we het bestaansrecht van de luchthaven waarborgen. Tevens is Breda Airparc een stimulerende factor voor de werkgelegenheid. Met de plannen die er nu liggen en het vooruitzicht van bedrijven die zich op Breda Airparc zullen vestigen kunnen we de werkgelegenheid in deze omgeving een flinke impuls geven en daarmee de regio economisch versterken. Ook draagt Breda Airparc bij aan de aantrekkingskracht van de regio als logistieke hotspot nr.1 van Nederland.

Forum Group

Breda Airparc is onderdeel van de