Als u omwonende bent van het vliegveld Breda International Airport bent u mogelijk geïnteresseerd in alle ontwikkelingen op het vliegveld. Breda Airparc is een nieuwe ontwikkeling op het vliegveld waarover we u graag uitgebreid informeren. Hier vindt u informatie over de aanleiding van de uitbreiding, de details van de plannen, de procedures en inspraakmogelijkheden en veelgestelde vragen.

Aanleiding

Breda Airparc is onderdeel van Breda International Airport en draagt bij aan een stabielere basis voor de exploitatie van het vliegveld. Breda Airparc bedient de zakelijke gebruikers van het vliegveld. Zonder dat het aantal geluidsbewegingen toeneemt zorgen we ervoor dat de zakelijke bedrijvigheid op Breda International Airport toeneemt en zo waarborgen we het bestaansrecht van het vliegveld. Ook is het een stimulerende factor voor de werkgelegenheid. Als nieuwe bedrijven zich op Breda Airparc gaan vestigen kunnen we de werkgelegenheid in deze omgeving een flinke impuls geven en de regio economisch versterken.

Plangebied

Het plangebied blijft ongewijzigd. Het hele masterplan dat is ontwikkeld past binnen het huidige bestemmingsplangebied. Wel is een gedeelte van het bestemmingsplan voor het plangebied ontoereikend. Daarom wordt het bestemmingsplan aangepast.

Eigendom

Alle benodigde gronden zijn verworven door Breda Airparc BV.

Geluid

Breda International Airport heeft er nadrukkelijk voor gekozen het aantal geluidsbewegingen niet te laten toenemen. In het Masterplan gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van de voorzieningen, de veelzijdigheid van het vliegveld, het stimuleren van werkgelegenheid en het versterken van de economische basis voor de exploitatie van het vliegveld